Om Anne-Dorthe

Fokus på krop, sind og sundhed har gennem min egen historie fyldt meget fra jeg var helt ung. Jeg har tidligt måtte erfare at ansvaret for mit velbefindende og for min krop ligger hos mig.

Et omsorgsfag var et valg med et ønske og en drøm om at hjælpe andre, der er i en situation, hvor de ikke er i stand til at klare ansvaret selv og jeg blev uddannet sygeplejerske i 1999. Jeg har haft mange gode år i forskellige specialer både som fastansat og som freelance sygeplejerske og med mange dejlige kollegaer gennem tiden.

Det selvstændige liv med eget firma “Sundhed for dig” har på en eller anden måde været et meget naturligt valg da min viden om kroppen og dens funktioner samt mine værdier om at tage ansvar for eget helbred kan leves ud her.

Jeg færdiggjorde i 2008 en behandleruddannelse til senetensbehandler, som kræver en sundhedsfaglig baggrund. Jeg har siden 2008 behandlet i egen klinik, hvor manuel behandling og formidling og vejledning om kost og livsstil har været omdrejningspunktet. Jeg har undervist og behandlet på en idrætsefterskole igennem 4 år. Jeg har været tilknyttet uddannelsstedet Eilbygaard dels som underviser i kost på senetensuddannelse og dels været med til at uddanne andre i dette håndværk igennem 2 år.

I maj 2018 afsluttede jeg en 850 timers uddannelse gennem Dansk Yoga. Idag afholder jeg kurser i anatomi for yogalærere og anvender yoga i min tilgang til det at skabe sig en daglig egen praksis med bevægelse, ro, åndedrætsfokus og restitution. Denne tilgang fra yogaens verden anvender jeg i klinikken og på humanum uddannelsen. 

I januar 2022 genåbnede jeg i samarbejde med en flok eksterne undervisere uddannelsen i sentensbehandling under navnet humanum. Denne uddannelse giver sundhedsfaglige mulighed for at lære og praktiserer håndværket senetensbehandling. Uddannelsen arbejder ud fra et helhedssyn og en personcentreret til gang til mennesker, krop, sind og sundhed og gør sundhedsfaglige i stand til, at drive en selvstændig virksomhed.

I alle årene indtil 2020 har jeg arbejdet som timelønnet sygeplejerske og i perioder taget vikariater. I 2022 afsluttede jeg en 1 årig uddanelse i åndedrætsterapi. 

Jeg ser frem til at møde dig der har brug for mine kompetencer i klinikken og til dig der har en sundhedsfaglig baggrund og som ønsker en uddannelse i et håndværk, et helhedssyn og sparring til at skabe en selvstændig virksomhed.

– Anne-Dorthe