Workshop til virksomheder

Hver 5 dansker der er på arbejdsmarkedet har fysiske eller mentale problemstillinger. Stress koster årligt samfundet mange milliarder og har en meget høj menneskelig pris for dem der er ramt. Vi har hver især et ansvar for at hjælpe os selv og hinanden med at få vendt denne problematik.

Jeg har mange års erfaring og viden fra mine forskellige fagområder om vigtigheden at sætte ind på både mentale og fysiske symptomer. Jo hurigere indsats desto bedre er der er mulighed for at undgå vedvarende symptomer.

Mange mennesker der har oplevet symptomer vil efterfølgende have en øget bevidsthed på kroppen og på det mentale velbefindende. Denne øgede bevidsthed gavner på samtlige område i et menneskes hverdag og arbejdsliv.

Jeg tilbyder en 3 timers workshop ude i din virksomhed hvor jeg gerne vil hjælpe jer med at sætte fokus på små tiltag hver enkel kan gøre hver dag mens arbejdet foregår. Disse små tiltag skal være med til at forebygge og eller lindre symptomer så hurtigt som muligt.

Indholdet vil være fysiske øvelser der kan bruges i hverdagen. Viden og træning af åndedrættet. Viden om nervesystem og om hvordan hele kroppen og sindet hænger sammen samt viden om kosten og dens betydning for samtlige af kroppens funktioner.

Alt denne viden kan omsættes til at kunne bruges dagligt på arbejdet og i livet iøvrigt. Bevidstheden om at mærke os selv og tage os af os selv – har så meget større konsekvens for ikke blot os selv men for alle vi omgiver os med.